Chương trình hội nghị NTCC 2021

(trực tuyến trên ứng dụng Zoom)

PHẪU THUẬT TIM MẠCH TRẺ EM, PHẪU THUẬT TIM MẠCH NGƯỜI LỚN & ECHO & ECG

Chủ tọa PGS TS BS. Lê Minh Khôi – ThS BS. Nguyễn Minh Trí Viên
07:30 – 07:35 Khai mạc
PGS TS BS. Lê Minh Khôi 
07:35 – 08:05 Phôi thai học: Giải phẫu bệnh học của bất thường Ebstein
PGS TS BS. Vũ Minh Phúc 
08:05 – 08:25 Siêu âm tim trong bất thường Ebstein: Những điểm cần lưu ý
PGS TS BS. Lê Minh Khôi 
08:25 – 08:45 Vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán bất thường Ebstein
ThS BS. Phạm Thị Hiếu Thảo
 08:45 – 09:05 Phẫu thuật sửa chữa bất thường Ebstein: Lịch sử và hiện tại
ThS BS. Nguyễn Minh Trí Viên 
09:05 – 09:25 Phẫu thuật bất thường Ebstein: sửa chữa kiểu hình nón
ThS BS. Cao Đằng Khang 
09:25 – 09:45 Chăm sóc sau mổ bất thường Ebstein
ThS BS. Trần Thị Thanh Thủy
 09:45 – 10:05 Trình bày ca lâm sàng – Thảo luận
ThS BS. Ngô Quốc Tuấn Huy
 10:05 – 10:35 Điều trị phẫu thuật bất thường Ebstein trong giai đoạn sơ sinh 
ThS BS. Cao Đằng Khang
 10:35 – 10:55 Thảo luận và bế mạc 
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa
12:00 – 12:30 Đánh giá nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân tăng huyết áp theo thang điểm SCORE 2
PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa
12:30 – 13:00 Cá thể hóa điều trị suy tim EF giảm có gì mới sau ESC 2021
TS BS. Hoàng Văn Sỹ
13:00 – 13:15 Thảo luận 

Tham dự

Chủ tọa PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định – TS BS. Nguyễn Công Hựu
13:30 – 13:50 Kết quả triển khai phẫu thuật tim ít xâm lấn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định 
13:50 – 14:10 Phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn: kinh nghiệm của Viện Tim TPHCM
PGS TS BS. Nguyễn Văn Phan 
14:10 – 14:30 Phẫu thuật tim nội soi toàn bộ: Kinh nghiệm tại Bệnh viện E
TS BS. Nguyễn Công Hựu
14:30 – 14:50 Phẫu thuật động mạch chủ ít xâm lấn: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
PGS. TS BS Nguyễn Hữu Ước 
14:50 – 15:10 Các khuynh hướng mới trong tiếp cận và kỹ thuật điều trị hội chứng động mạch chủ cấp
ThS BS. Phạm Trần Việt Chương
15:10 – 15:30 Thảo luận

Tham dự

Chủ tọa PGS TS BS. Lê Minh Khôi – BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
15:30 – 15:45 Case ECHO 1
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
15:45 – 16:00 Case ECG 1
ThS BS. Nguyễn Đình Sơn Ngọc
BS CKI. Lương Cao Sơn
16:00 – 16:15 Case ECHO 1
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
16:15 – 16:30 Case ECG 2
TS BS. Trần Hòa
ThS BS. Nguyễn Công Thành
 

Tham dự

CAN THIỆP SANG THƯƠNG THÂN CHUNG VÀ PHÂN NHÁNH LẦN THỨ 5

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – PGS TS BS. Nguyễn Văn Tân
TS BS. Nguyễn Cửu Lợi – TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa – TS BS. Đinh Đức Huy
TS BS. Trần Hòa – TS BS. Bùi Long – BS CKII. Nguyễn Thái Yên

08:00 – 08:25 Nghiên cứu EBC Main 2021: từ nghiên cứu đến thực hành 
GS TS BS. Trương Quang Bình
08:25 – 08:50 Đồng thuận EBC 2021 về can thiệp sang thương phân nhánh
TS BS. Nguyễn Cửu Lợi 
08:50 – 09:35 Live case 1
BS CKI. Nguyễn Đức Chỉnh
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
 
09:35 – 09:50 Giải Lao

Tham dự

Chủ tọa GS TS BS. Võ Thành Nhân – PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang – TS BS. Hồ Anh Bình – BS CKII. Nguyễn Trung Quốc
TS BS. Trương Phi Hùng – TS BS. Hoàng Văn – BS. Nguyễn Xuân Vinh
 
10:00 – 10:20 FFR trong can thiệp thân chung: Khi nào và như thế nào?
TS BS. Đinh Đức Huy
10:20 – 10:30 Thảo luận 
10:30 – 10:50 IVUS trong can thiệp thân chung: Khi nào và như thế nào?
BS. Chia-Pin Lin 
10:50 – 11:00 Thảo luận
11:00 – 12:00 Live case 1
TS BS. Trần Hòa
BS. Nguyễn Xuân Vinh
 

Tham dự

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
12:00 – 12:20 Chiến lược giảm nguy cơ xuất huyết với kháng kết tập tiểu cầu trên bệnh nhân PCI trong thực hành
lâm sàng

ThS BS. Vũ Hoàng Vũ 
12:20 – 12:40 Xây dựng chiến lược bảo vệ thận sớm cho bệnh nhân tăng huyết áp – đái tháo đường: Bằng chứng
và lợi ích lâm sàng?

ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo 
12:40 – 13:00 Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên nhóm bệnh nhân đặc biệt: những điểm cần lưu ý
PGS TS BS. Lê Tiến Dũng
13:00 – 13:15 Thảo luận

Tham dự

Chủ tọa PGS TS BS. Đỗ Quang Huân – PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến – TS BS. Ngô Minh Hùng – BS CKII. Phạm Đức Đạt
BS CKII. Lý Ích Trung – TS BS. Trần Hòa – TS BS. Huỳnh Trung Cang 

13:30 – 13:45 My best case
TS BS. Đinh Đức Huy 
13:45 – 13:55 Thảo luận
13:55 – 14:10 My best case
PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến

14:10 – 14:20 Thảo luận
14:20 – 14:35 My best case
TS BS. Ngô Minh Hùng
14:35 – 14:45 Thảo luận
14:45 – 15:00
My best case
TS BS. Huỳnh Trung Cang
15:00 – 15:10 Thảo luận

Tham dự

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Mạnh Hùng – PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
PGS TS BS. Trần Viết An – BS CKII. Huỳnh Ngọc Long – TS BS. Hoàng Văn
BS CKII. Nguyễn Đỗ Anh – BS CKI. Nguyễn Đức Chỉnh – BS. Trần Văn Triệu

15:15 – 15:35 Provisional stenting: Khi nào và như thế nào?
PGS TS BS. Phạm Mạnh Hùng 
15:35 – 15:40 Thảo luận
15:40 – 16:00 Can thiệp mạch vành phức tạp
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
16:00 – 16:05 Thảo luận
16:05 – 16:25 My best case
TS BS. Hoàng Văn
16:25 – 16:45 My best case
BS CKII. Nguyễn Thái Yên
16:45 – 16:55  Bế mạc

Tham dự

GS TS BS. Trương Quang Bình

Chủ tọa PGS TS BS. Đặng Vạn Phước – GS TS BS. Huỳnh Văn Minh 
08:30 – 08:45 Gánh nặng của COVID-19 lên bệnh tim mạch
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí 
08:45 – 09:00 Tổn thương hệ tim mạch do SAR-CoV2
GS TS BS. Võ Thành Nhân 
09:00 – 09:20 Xử trí tăng huyết áp trong đại dịch COVID-19
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh 
09:20 – 09:35 Những ảnh hưởng của tiêm ngừa COVID-19 lên hệ tim mạch
PGS TS BS. Nguyễn Văn Tân 
09:35 – 09:50 VTE trong COVID-19
TS BS. Bùi Thế Dũng 
09:50 – 10:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa TS BS. Phan Đình Phong – TS BS. Trương Quang Khanh
 10:15 – 10:30 Quản lý bệnh nhân rung nhĩ trong bối cảnh COVID-19
TS BS. Tôn Thất Minh 
10:30 – 10:45 Thăm dò và cắt đốt rung nhĩ: chúng ta đã làm được gì?
TS BS. Trương Quang Khanh
10:45 – 11:00 Dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi: an toàn và hiệu quả
TS BS. Phan Đình Phong
11:00 – 11:15 Sử dụng các loại thuốc khống chế tần số thất trong điều trị rung nhĩ
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
11:15 – 11:30 Tính an toàn của NOACs trong dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ nguy cơ từ thấp đến cao
BS CKI. Lương Cao Sơn 
11:30 – 11:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
12:00 – 12:30 Giảm biến cố tim mạch, thận và chi cho bênh nhân rung nhĩ đái tháo đường
TS BS. Tôn Thất Minh
12:30 – 13:00 Cập nhật ứng dụng mới của NOACs trong dự phòng đột quỵ
PGS TS BS. Nguyễn Huy Thắng
13:00 – 13:15 Thảo luận

Chủ tọa PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa – GS TS BS. Trương Quang Bình
 13:30 – 13:45 Những khó khăn trong chẩn đoán suy tim phân suất tống máu bảo tồn
TS BS. Trần Hòa 
13:45 – 14:00 Vai trò của siêu âm tim trong chẩn đoán suy tim EF bảo tồn
PGS TS BS. Lê Minh Khôi 
14:00 – 14:15 EMPEROR-preserved: Bước tiến mới cho bệnh nhânsuy tim EF bảo tồn
GS TS BS. Trương Quang Bình 
14:15 – 14:30 Điều trị suy tim theo các mức phân suất tống máu khác nhau
BS CKI. Lương Cao Sơn 
14:30 – 14:45 Từ EMPEROR-reduced đến EMPEROR-preserved: Chúng ta biết gì về vai trò Empagliflozin trên bệnh nhân suy tim theo LVEF
PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa 
14:45 – 15:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

 

Chủ tọa PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng – TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa
15:15 – 15:30 Xử trí bệnh nhân hội chứng vành cấp trong đại dịch COVID-19
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng 
15:30 – 15:45 Làm thế nào để phân biệt nhồi máu cơ tim cấp típ 1 và típ 2 trong thực hành lâm sàng
TS BS. Trần Hòa 
15:45 – 16:00 Cập nhật mới về lựa chọn kháng kết tập tiểu cầu trên cá thể bệnh nhân theo phân tầng nguy cơ xuất huyết và nguy cơ huyết khối
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ 
16:00 – 16:20 New ACEI in HTN&MI treatment and SMILE Project
GS TS BS. Claudio Borghi 
16:20 – 16:35 Tối ưu hóa điều trị statin trên bệnh nhân bệnh mạch vành cấp: cập nhật ACC 2020-2021
TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa 
16:35- 16:50 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – TS BS. Bùi Thế Dũng 
08:30 – 08:45 Đặc điểm của bệnh nhân thuyên tắc phổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
TS BS. Bùi Thế Dũng 
08:45 – 09:00 Điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân DVT: khả năng và khuyến cáo hiện tại
ThS BS. Lê Phi Long 
09:00 – 09:15 Hút huyết khối trong PE: chỉ định, kỹ thuật và lợi ích
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ 
09:15 – 09:30 Điều trị lâu dài cho bệnh nhân DVT, PE
BS CKI. Huỳnh Phúc Nguyên 
09:30 – 09:45 Mô hình phòng ngừa DVT, PE tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
GS TS BS. Trương Quang Bình 
09:45 – 10:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – TS BS. Bùi Thế Dũng
10:15 – 10:30 Tổng quan về quản lý suy tim trong cộng đồng
TS BS. Bùi Thế Dũng
10:30 – 10:45 Vai trò điều dưỡng trong quản lý suy tim trong cộng đồng
CNĐD. Võ Thị Diễm Thúy 
10:45 – 11:00 Vai trò của phục hồi chức năng trong quản lý suy tim trong cộng đồng
BS CKII. Nguyễn Đức Thành 
11:00 – 11:15 Quản lý bệnh nhân suy tim tại một bệnh viện chuyên khoa: Khó hay dễ?
TS BS. Vũ Quỳnh Nga 
 11:15 – 11:30 Bức tranh quản lý suy tim tại Việt Nam và mô hình quản lý suy tim đa phương diện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
ThS BS. Nguyễn Công Thành 
11:30 – 11:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa
12:00 – 12:30 Những điểm mới trong các khuyến cáo điều trị suy tim EF giảm 2021
TS BS. Hoàng Văn Sỹ
12:30 – 13:00 Tối ưu điều trị suy tim từ guideline tới thực hành lâm sàng
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
13:00 – 13:15 Thảo luận

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh – BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền 
13:30 – 13:45
Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim cấp 
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền 
13:45 – 14:00  Điều trị suy tim: Từ ACC ECDP 2021 đến ESC guidelines 2021 
BS CKI. Bùi Thế Dũng 
14:00 – 14:15 Digoxin trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm: cáo chung rồi chăng 
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí 
14:15 – 14:30 Xử trí bệnh nhân suy tim từ các khuyến cáo 2021: Những thay đổi quan trọng trên thực hành lâm sàng 
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh 
14:30 – 14:45 SGLT2i trong điều trị suy tim: Cho ai? Khi nào & Như thế nào? 
GS TS BS. Võ Thành Nhân 
14:45 – 15:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa GS TS BS. Võ Thành Nhân – PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang 
15:15 – 15:30
Còn chăng vai trò của ECG gắng sức trong chẩn đoán và đánh giá hội chứng vành mạn 
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang 
15:30- 15:45 Siêu âm tim trong chẩn đoán và đánh giá hội chứng vành mạn 
TS BS. Nguyễn Thị Thu Hoài 
15:45 – 16:00 MRI tim trong chẩn đoán và đánh giá hội chứng vành mạn 
TS BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
16:00- 16:15 Vai trò của CTA trong chẩn đoán và đánh giá hội chứng vành mạn
TS BS. Nguyễn Tuấn Vũ 
16:15 – 16:30 Chọn lựa phương tiện chẩn đoán và đánh giá hội chứng vành mạn
PGS TS BS. Phạm Mạnh Hùng 
 16:30 – 16:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Mạnh Hùng – TS BS. Hoàng Văn Sỹ
08:30 – 08:45 Tiếp cận điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn – có gì thay đổi sau ESC 2021?
TS BS. Hoàng Văn Sỹ
08:45 – 09:00 Khi nào cần thêm can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân hội chứng vành mạn: cập nhật 2021
PGS TS BS. Phạm Mạnh Hùng
09:00 – 09:15 Kiểm soát tần số tim trên bệnh nhân bệnh mạch vành: Đúng & Đủ
TS BS. Tôn Thất Minh
09:15 – 09:30 Nhìn nhận lợi ích dài hạn của chẹn bê-ta trong điều trị bệnh mạch vành
TS BS. Phan Đình Phong
09:30 – 09:45 Cân bằng giữa lợi ích & nguy cơ khi tối ưu hóa liều Statin trên bệnh nhân bệnh mạch vành
TS BS. Nguyễn Thanh Huân
09:45 – 10:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền – PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
10:15 – 10:30 Có phải ung thư là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch?
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
10:30 – 10:45 Bệnh cơ tim liên quan đến điều trị ung thư: tầm soát, điều trị và theo dõi
ThS BS. Thượng Thanh Phương
10:45 – 11:00 Xử trí bệnh động mạch vành ở bệnh nhân ung thư: tương tác giữa ung thư, điều trị ung thư và thiếu máu cơ tim cục bộ
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
11:00 – 11:15 Tác dụng độc tim do xạ trị ung thư: những điều cần lưu ý
BS CKII. Bùi Lê Phước Thu Thảo
11:15 – 11:30 Điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân ung thư có gì khác biệt
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
11:30 – 11:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa GS TS BS. Võ Thành Nhân – PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa – PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
12:00 – 12:20 Đánh giá sớm yếu tố nguy cơ tim mạch – thận: ứng dụng trên lâm sàng
GS TS BS. Võ Thành Nhân
12:20 – 12:40 Cá thể hóa điều trị kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp: Nghệ thuật thăng bằng trên dây
GS TS BS. Trương Quang Bình
12:40 – 13:00 Ứng dụng ESC 2021 – Cập nhật điều trị nội khoa cho bệnh nhân HFrEF?
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
13:00 – 13:15 Thảo luận

Chủ tọa GS TS BS. Đặng Vạn Phước – PGS TS BS. Trần Kim Trang
13:30 – 13:45 Điều trị tiền đái tháo đường: Bảo vệ tim mạch hay chỉ là kiểm soát đường huyết?
TS BS. Tôn Thất Minh
13:45 – 14:00 Biguanide: Từ trí nhớ chuyển hóa đến bảo vệ tim mạch
TS BS. Trần Quang Khánh
14:00 – 14:15 Tiếp cận các liệu pháp điều trị mới cho bệnh nhân đái tháo đường: Cân bằng chi phí – hiệu quả
PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang
14:15 – 14:30 Bối cảnh COVID-19: Vai trò DPP-4i trong điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2
TS BS. Trần Quang Nam
14:30 – 14:45 Statin trong các khuyến cáo điều trị mới đây
PGS TS BS. Trần Kim Trang
14:45 – 15:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa – PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
15:15 – 15:30 Rung nhĩ và bệnh đồng mắc
PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa
15:30 – 15:45 Bít tiểu nhĩ trái trong phòng ngừa đột quị do rung nhĩ: có gì mới?
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
15:45 – 16:00 Bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhân rung nhĩ
TS BS. Hoàng Văn Sỹ
16:00 – 16:15 Phẫu thuật MAZE có còn được dùng trong điều trị rung nhĩ
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
16:15 – 16:30 Điều trị đột quỵ cấp: Cập nhật khuyến cáo ESO 2021
PGS TS BS. Nguyễn Huy Thắng
16:30 – 16:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa PGS TS BS. Trần Văn Huy – TS BS. Tôn Thất Minh
08:30 – 08:45 Đâu là mức huyết áp mục tiêu?
PGS TS BS. Trần Văn Huy
08:45 – 09:00 Biến thiên huyết áp: 01 vấn đề cần lưu ý khi điều trị tăng huyết áp
ThS BS. Võ Quý Vinh
09:00 – 09:15 Lựa chọn nào cho bệnh nhân tăng huyết áp có các yếu tố nguy cơ tim mạch
TS BS. Tôn Thất Minh
09:15 – 09:30 Tìm kiếm 1 điều trị lý tưởng cho bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi: nhiệm vụ (bất) khả thi?
TS BS. Thân Hà Ngọc Thể
09:30 – 09:45 Triệt đốt thần kinh giao cảm ở động mạch thận trong điều trị tăng huyết áp kháng trị: cập nhật 2021
TS BS. Trương Phi Hùng
09:45 – 10:00 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định – PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
10:15 – 10:30 Phẫu thuật tim nội soi: chúng ta đang ở đâu
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
10:30 – 10:45 Những bước tiến trong điều trị bệnh động mạch chủ
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
10:45 – 11:05 Debate: SARV >< TARV cho hẹp van động mạch chủ nguy cơ thấp
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
TS BS. Đinh Huỳnh Linh
11:05 – 11:20 Sửa van hai lá: quá khứ, hiện tại và tương lai
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
11:20 – 11:35 Tổ chức Heart Team cho các trung tâm tim mạch: Cần thiết? Khả thi?
GS TS BS. Trương Quang Bình
11:35 – 11:45 Thảo luận
Chủ tọa và BCV

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – GS TS BS. Đặng Vạn Phước
12:00 – 12:30 SGLT2 inhibitors: Evolution from glucose lowering to cardiorenal protection
GS TS BS. Michael Boehm
12:30 – 13:00 Kháng đông và vai trò của chất hóa giải kháng đông trong xử trí đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ
TS BS. Nguyễn Bá Thắng
13:00 – 13:15 Thảo luận

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – TS BS. Nguyễn Quốc Thái
13:30 – 13:45 Chống huyết khối sau tái thông động mạch chi dưới như thế nào?
TS BS. Nguyễn Quốc Thái
13:45 – 14:00 Kiểm soát bệnh lý trầm cảm ở bệnh nhân có kèm bệnh lý tim mạch trong bối cảnh đại dich COVID-19 kéo dài – thách thức quản lý & tiếp cận điều trị
TS BS. Ngô Tích Linh
14:00 – 14:15 Các khuyến cáo điều trị giảm đau xương khớp trên bệnh nhân có đa yếu tố nguy cơ
TS BS. Cao Thanh Ngọc
14:15 – 14:30 Bảo vệ bệnh nhân PAD trước các biến cố MACE và MALE bằng liệu pháp kháng huyết khối kép rivaroxaban và aspirin
GS TS BS. Trương Quang Bình
14:30 – 14:45 Chăm sóc sức khỏe nam giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay: Giải pháp an toàn cho bệnh nhân tim mạch có kèm rối loạn cương
TS BS. Mai Bá Tiến Dũng
14:45 – 15:00 Rối loạn lo âu và bệnh tim mạch trong thời đại COVID-19
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh

Chủ tọa GS TS BS. Đặng Vạn Phước – PGS TS BS. Trần Văn Huy
15:15 – 15:30 Các phương tiện hỗ trợ thất trái trong choáng tim do nhồi máu cơ tim cấp
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
15:30 – 15:45 Vai trò SGLT2 trong điều trị suy tim: có thật sự vượt biên giới EF không?
PGS TS BS. Trần Văn Huy
15:45 – 16:00 Thử nghiệm RCT và NC thế giới thực: ý nghĩa và giá trị trong y học chứng cứ
GS TS BS. Đặng Vạn Phước
16:00 – 16:15 Thứ tự mới của các thuốc điều trị trong suy tim
ThS BS. Lê Đình Phương
16:15 – 16:35 Cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân suy tim ở “Vùng xám”: Vai trò của thuốc chẹn Beta giao cảm
TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa
16:35 – 16:50 Thảo luận
Chủ tọa và BCV