Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị NTCC 2021

 • TS BS. Đỗ Thị Nam Phương

  Khoa Nội Tim mạch

  Viện Tim TPHCM

 • TS BS. Ngô Tích Linh

  Trưởng Bộ môn Tâm thần

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Bá Thắng

  Trưởng Khoa Thần kinh

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Quốc Thái

  Trưởng Phòng C4, Viện Tim mạch Việt Nam

  Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Nguyễn Thanh Huân

  Bộ môn Lão khoa

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

  Trưởng Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Nhân dân 115

 • TS BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

  Phó Viện Trưởng

  Viện Tim mạch Việt Nam

 • TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa

  Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Nguyễn Tuấn Vũ

  Trưởng Phòng Khám Tim

  Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic

 • TS BS. Phan Đình Phong

  Trưởng Phòng Q3A - Viện Tim mạch Quốc gia

  Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Thân Hà Ngọc Thể

  Nguyên Trưởng Bộ môn Lão khoa, Nguyên Phó Trưởng Bộ môn Chăm sóc Giảm nhẹ

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Tôn Thất Minh

  Giám đốc

  Bệnh viện Tim Tâm Đức