Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị NTCC 2021

 • ThS BS. Lê Phi Long

  Phó Trưởng Khoa Lồng ngực - Mạch máu

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Lương Cao Sơn

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Mai Bá Tiến Dũng

  Trưởng Khoa Nam học

  Bệnh viện Bình Dân

 • ThS BS. Nguyễn Công Thành

  Khoa Tim mạch Can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Thượng Thanh Phương

  Khoa Tim mạch tổng quát

  Bệnh viện Nhân dân 115

 • ThS BS. Võ Quý Bình

  Khoa Khám bệnh và Nội

  Viện Tim TPHCM

 • ThS BS. Võ Quý Vinh

  Khoa Khám bệnh và Nội khoa

  Viện Tim TPHCM

 • ThS BS. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKI. Huỳnh Phúc Nguyên

  Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BS. Chia-Pin Lin

  Khoa Tim mạch

  Bệnh viện Chang Gung Memorial (Đài Loan)

 • CNĐD. Võ Thị Diễm Thúy

  Điều dưỡng Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM