Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • GS TS BS. Claudio Borghi

  Khoa Y

  Đại học Bologna (Ý)

 • GS TS BS. Huỳnh Văn Minh

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược Huế

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch TPHCM

  Phó Giám đốc - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

 • PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • ThS BS. Võ Quý Bình

  Khoa Khám bệnh và Nội

  Viện Tim TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Tuấn Vũ

  Trưởng Phòng Khám Tim

  Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic

 • TS BS. Vũ Quỳnh Nga

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Tim Hà Nội

 • PGS TS BS. Đỗ Quang Huân

  Giám đốc

  Viện Tim TPHCM

 • PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí

  Trưởng Khoa Hồi sức tim

  Viện Tim TPHCM

 • PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Thống Nhất

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM