Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • ThS BS. Lê Đình Phương

  Trưởng Khoa Nội tổng quát, Y học gia đình và Kiểm tra sức khỏe

  Bệnh viện FV

 • ThS BS. Lê Hoài Nam

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Mai Bá Tiến Dũng

  Trưởng Khoa Nam học

  Bệnh viện Bình Dân

 • ThS BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Trần Hòa

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Trần Viết Thắng

  Phó Trưởng Khoa Nội tiết

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Võ Tuấn Anh

  Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKI. Bùi Thế Dũng

  Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKI. Huỳnh Phúc Nguyên

  Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BSCKI. Lương Cao Sơn

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKI. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Đinh Đức Huy

  Giám đốc Y khoa

  Bệnh viện Tim Tâm Đức