Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • TS BS. Hoàng Văn Sỹ

  Trưởng Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Huỳnh Trung Cang

  Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

 • TS BS. Lê Cao Phương Duy

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 • TS BS. Ngô Minh Hùng

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Nguyễn Công Hựu

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện E

 • TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa

  Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Phạm Minh Ánh

  Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật mạch máu

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Trần Nguyễn Phương Hải

  Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Trương Phi Hùng

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BSCKII. Lý Ích Trung

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BSCKII. Nguyễn Thái Yên

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Nhân dân Gia định

 • BSCKII. Nguyễn Trung Quốc

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Viện Tim TPHCM