Chủ tọa và Báo cáo viên NTCC 2023

 • TS BS. Nguyễn Hoàng Hải

  Giám đốc

  Bệnh viện Nhân dân Gia định

 • TS BS. Nguyễn Minh Hải

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch

  Bệnh viện Nhi đồng 1

 • TS BS. Nguyễn Quốc Thái

  Trưởng Phòng C4, Viện Tim mạch Việt Nam

  Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Nguyễn Thanh Huân

  Bộ môn Lão khoa

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa

  Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy

  Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Tuấn Vũ

  Trưởng Phòng Khám Tim

  Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic

 • TS BS. Phạm Hữu Minh Nhựt

  Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học

  Viện Tim TPHCM

 • TS BS. Phạm Minh Tuấn

  Trưởng Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

  Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Phạm Như Hùng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Tim Hà Nội

 • TS BS. Phan Tôn Ngọc Vũ

  Trưởng Khoa Gây mê - Hồi sức

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Thân Hà Ngọc Thể

  Nguyên Trưởng Bộ môn Lão khoa

  Nguyên Phó Trưởng Bộ môn Chăm sóc Giảm nhẹ, Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Tôn Thất Minh

  Giám đốc

  Bệnh viện Tim Tâm Đức