Ban tổ chức

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • BSCKI. Lương Cao Sơn

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKI. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Đinh Đức Huy

  Giám đốc Y khoa

  Bệnh viện Tim Tâm Đức