Ban tổ chức

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • TS BS. Ngô Minh Hùng

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Nguyễn Công Hựu

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện E

 • TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa

  Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Phạm Minh Ánh

  Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật mạch máu

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Trần Nguyễn Phương Hải

  Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh

  Cố vấn chuyên môn

  Bệnh viện Tim Tâm Đức

 • PGS TS BS. Trần Văn Huy

  Phó Chủ tịch

  Phân Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam

 • PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang

  Trưởng Khoa Dược

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Hoàng Văn Sỹ

  Trưởng Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Ngô Tích Linh

  Trưởng Bộ môn Tâm thần

  Đại học Y Dược TPHCM