Ban tổ chức

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • BSCKI. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Châu Đỗ Trường Sơn

  Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Nhân dân Gia định

 • BS. Đinh Đức Huy

  Giám đốc Y khoa

  Bệnh viện Tim Tâm Đức

 • BS. Huỳnh Ngọc Long

  Trưởng Khoa Tim mạch

  Bệnh viện FV

 • BS. Nguyễn Xuân Vinh

  Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • BSCKII. Lê Hồng Tuấn

  Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Quận 2

 • BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền

  Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BSCKII. Nguyễn Trung Quốc

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Viện Tim TPHCM

 • BSCKII. Nguyễn Viết Hậu

  Trưởng Khoa Cấp cứu

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Bùi Thị Hạnh Duyên

  Trưởng Khoa Hồi sức tích cực

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM