Ban tổ chức

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • BS. Trần Văn Triệu

  Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

  Trưởng Khoa Nội thận - Thận Nhân tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Lê Đình Phương

  Trưởng Khoa Nội tổng quát, Y học gia đình và Kiểm tra sức khỏe

  Bệnh viện FV

 • ThS BS. Lê Hoài Nam

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Mai Bá Tiến Dũng

  Trưởng Khoa Nam học

  Bệnh viện Bình Dân

 • ThS BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược TPHCM