Ban tổ chức NTCC 2021

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Bùi Ngọc Minh Tâm

  Phó Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • CN. Bùi Thu Hương

  Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM