Chủ tọa và Báo cáo viên NTCC 2022

 • GS TS BS. Bùi Đức Phú

  Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

 • GS TS BS. Đặng Vạn Phước

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • GS TS BS. Huỳnh Văn Minh

  Bộ môn Nội

  Đại học Y Dược Huế

 • GS TS BS. Lê Ngọc Thành

  Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

  Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

 • ThS BS. Vũ Tam Thiện

  Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Nguyễn Văn Yêm

  Khoa Tim mạch

  Viện Tim TPHCM

 • TS BS. Phạm Như Hùng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Tim Hà Nội

 • PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • PGS TS BS. Đỗ Quang Huân

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

 • PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí

  Trưởng Khoa Hồi sức tim

  Viện Tim TPHCM