Chủ tọa và Báo cáo viên NTCC 2023

 • GS TS BS. Đặng Vạn Phước

  Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt

  Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch TPHCM

 • GS TS BS. Đỗ Doãn Lợi

  Chủ tịch Phân Hội Suy tim

  Hội Tim mạch học Việt Nam

 • GS TS BS. Huỳnh Văn Minh

  Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam

  Chủ tịch Phân Hội Tăng Huyết áp Việt Nam

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

  Chuyên gia - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

  Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

 • Prof. Hao-Ji Wei, MD, PhD

  Deputy Director, Cardiovascular Center

  Taichung Veterans General Hospital, Taiwan R.O.C.

 • TS BS. Nguyễn Văn Yêm

  Khoa Tim mạch

  Viện Tim TPHCM

 • Assoc. Prof. Chieh-Shou Su, MD, PhD

  Attending Physician, Cardiovascular Center

  Taichung Veterans General Hospital, Taiwan R.O.C.

 • Assoc. Prof. Hiroyuki Kyono, MD, PhD

  Director, Department of Cardiology

  Gyoda General Hospital (Japan)

 • Assoc. Prof. Nattawut Wongpraparut, MD, PhD

  Director, Cardiac Catheterization Laboratory

  Taksin Hospital (Thailand)

 • PGS TS BS. Đỗ Quang Huân

  Phó Chủ tịch

  Phân Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

 • PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí

  Trưởng Khoa Hồi sức Tim - Viện Tim TPHCM

  Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch TPHCM