Chủ tọa và Báo cáo viên NTCC 2023

 • TS BS. Chi-Yen Wang

  Attending Physician, Cardiovascular Center

  Taichung Veterans General Hospital, Taiwan R.O.C.

 • TS BS. Đinh Đức Huy

  Giám đốc Y khoa

  Bệnh viện Tim Tâm Đức

 • TS BS. Đinh Huỳnh Linh

  Viện Tim mạch Việt Nam

  Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Đỗ Nguyên Tín

  Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Nhi đồng 1

  Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TPHCM

 • TS BS. Hồ Anh Bình

  Trưởng Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp

  Bệnh viện Trung ương Huế

 • TS BS. Hoàng Văn

  Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp

  Bệnh viện Tim Hà Nội

 • TS BS. Hoàng Việt Anh

  Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến; Phó Trưởng Phòng C2

  Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

 • TS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

  Trưởng Khoa Nội Thận - Thận Nhân tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Lê Hữu Thiện Biên

  Khoa Hồi sức tích cực

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Lê Kim Tuyến

  Giảng viên

  Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

 • TS BS. Ngô Minh Hùng

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Nguyễn Cửu Lợi

  Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y Dược Huế

  Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế