Ban tổ chức NTCC 2022

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Thống Nhất

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

  Trưởng Khoa Hô hấp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Bùi Thế Dũng

  Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Nguyễn Đức Khánh

  Bộ môn Nội, Khoa Y

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Bùi Ngọc Minh Tâm

  Phó Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • CN. Bùi Thu Hương

  Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM