Ban tổ chức NTCC 2023

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

  Chuyên gia - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo, Trưởng Đơn vị Hình ảnh Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Bùi Thế Dũng

  Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Cao Đằng Khang

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim trẻ em - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

  Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TPHCM

 • ThS BS. Vũ Hoàng Vũ

  Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS. Bùi Ngọc Minh Tâm

  Tổ Trưởng Tổ Hợp tác Quốc tế, Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • CN. Bùi Thu Hương

  Tổ Trưởng Tổ Sự kiện, Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM