Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị NTCC 2021

 • TS BS. Trần Hòa

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Trần Quang Khánh

  Trưởng Bộ môn Nội Tiết

  Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Trần Quang Nam

  Trưởng Khoa Nội Tiết

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • TS BS. Trương Phi Hùng

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Trương Quang Khanh

  Trưởng Khoa Nhịp Tim

  Bệnh viện Thống Nhất

 • TS BS. Võ Tuấn Anh

  Phụ trách Khoa Lồng ngực tim mạch

  Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

 • TS BS. Vũ Quỳnh Nga

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Tim Hà Nội

 • BS CKII. Bùi Lê Phước Thu Thảo

  Trung tâm Ung Bướu

  Bệnh viện Vinmec Central Park

 • BS CKII. Nguyễn Đức Thành

  Trưởng Khoa Phục hồi chức năng

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền

  Cố vấn chuyên môn Khoa Nội Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

  Trưởng Khoa Nội thận - Thận Nhân tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • ThS BS. Lê Đình Phương

  Trưởng Khoa Nội tổng quát, Y học gia đình và Kiểm tra sức khỏe

  Bệnh viện FV