Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị NTCC 2021

 • GS TS BS. Trương Quang Bình

  Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • GS TS BS. Võ Thành Nhân

  Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp TPHCM

 • PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Việt Nam

 • PGS TS BS. Đỗ Quang Huân

  Phó Chủ tịch

  Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

 • PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Thống Nhất

 • PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến

  Phó Trưởng Khoa Nội

  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

 • PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ

  Trưởng Bộ môn Nội - Khoa Y

  Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

 • PGS TS BS. Lê Minh Khôi

  Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

  Trưởng Khoa Hô hấp

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định

  Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch người lớn, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 • PGS TS BS. Nguyễn Hữu Ước

  Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

  Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức