NGÀY 21/10/2021 WEBINAR 1

CME chuyên đề: PHẪU THUẬT TIM MẠCH TRẺ EM, PHẪU THUẬT TIM MẠCH NGƯỜI LỚN & ECHO & ECG

Phiên 1: CHỦ ĐỀ: BẤT THƯỜNG EBSTEIN TỪ BỆNH LÝ ĐẾN CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ

Phiên 2: LUNCH SYMPOSIUM CỦA SERVIER: CẬP NHẬT ESC 2021: TIM MẠCH DỰ PHÒNG VÀ NHỮNG HƯỚNG DẪN MỚI

Phiên 3: CHỦ ĐỀ: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN TIM VÀ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ

Phiên 4: CHỦ ĐỀ: ECHOCARDIOGRAPHY AND ECG CASE REPORT

NGÀY 21/10/2021 WEBINAR 2

CME chuyên đề

CAN THIỆP SANG THƯƠNG THÂN CHUNG VÀ PHÂN NHÁNH LẦN THỨ 5

Phiên 1: CHỦ ĐỀ: THỬ THÁCH TRONG CAN THIỆP SANG THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI

Phiên 2: CHỦ ĐỀ: HÌNH ẢNH VÀ SINH LÝ MẠCH VÀNH TRONG CAN THIỆP SANG THƯƠNG PHÂN NHÁNH

Phiên 3: LUNCH SYMPOSIUM CỦA SANOFI: QUẢN LÝ ĐA YẾU TỐ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH THỜI KỲ COVID-19

Phiên 4: CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT 2 STENT

Phiên 5: PROVISIONAL STENTING

Webinar 2 _ 21/10/2021: Provisional Stenting – YouTube

NGÀY 22/10/2021 WEBINAR 1

Phiên 1: COVID-19 VÀ BỆNH TIM MẠCH

Phiên 2: RỐI LOẠN NHỊP TIM

LUNCH SYMPOSIUM CỦA BAYER: CẬP NHẬT ỨNG DỤNG MỚI TRÊN LÂM SÀNG CỦA NOACs TRONG ĐIỀU TRỊ KHÁNG ĐÔNG

Phiên 3: SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN

Phiên 4: HỘI CHỨNG VÀNH MẠN

Webinar 2 _ 22/10/2021: Phiên 4 – Hội chứng vành mạn – YouTube

NGÀY 22/10/2021 WEBINAR 2

Phiên 1: THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH VÀ THUYÊN TẮC PHỔI

Phiên 2: QUẢN LÝ SUY TIM TRONG MÙA DỊCH COVID-19

LUNCH SYMPOSIUM CỦA NOVARTIS: CẬP NHẬT GUIDELINE VÀ CÁC THAY ĐỔI TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ SUY TIM

PHIÊN 3: SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM

Webinar 2 _ 22/10/2021: Phiên 3 – Suy tim phân suất tống máu giảm – YouTube

PHIÊN 4: HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

Webinar 1 _ 22/10/2021: Phiên 4 – Hội chứng vành cấp – YouTube

NGÀY 23/10/2021 WEBINAR 1

PHIÊN 5: HỘI CHỨNG VÀNH MẠN

PHIÊN 6: TIM MẠCH VÀ UNG THƯ HỌC

LUNCH SYMPOSIUM CỦA ASTRAZENECA: ỨNG DỤNG CÁ THỂ HÓA TRONG PHÂN TẦNG & ĐIỀU TRỊ CHUỖI BỆNH LÝ TIM MẠCH

PHIÊN 7: TIM MẠCH CHUYỂN HÓA

PHIÊN 8: RUNG NHĨ: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Webinar 1 _ 23/10/2021: Phiên 8 – Rung nhĩ – những điều cần lưu ý – YouTube

NGÀY 23/10/2021 WEBINAR 2

PHIÊN 5: TĂNG HUYẾT ÁP

PHIÊN 6: BỆNH VAN TIM VÀ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ

LUNCH SYMPOSIUM CỦA BOEHRINGER INGELHEIM: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH – CHUYỂN HÓA: XU THẾ MỚI 2021

PHIÊN 7: NHỮNG VẤN ĐỀ TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

PHIÊN 8: SUY TIM: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

Webinar 2 _ 23/10/2021: Phiên 8 – Suy tim: Những điều cần biết thêm – YouTube