Chương trình hội nghị NTCC 2022

CAN THIỆP SANG THƯƠNG THÂN CHUNG VÀ PHÂN NHÁNH LẦN THỨ 6 VÀ BỆNH TIM CẤU TRÚC

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – PGS TS BS. Trần Viết An
PGS TS BS. Nguyễn Văn Tân – PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
TS BS. Nguyễn Cửu Lợi – BS CKII. Nguyễn Đỗ Anh
BS CKII. Nguyễn Thái Yên – ThS BS. Phan Văn Thành
08:00 – 08:05 Khai mạc
GS TS BS. Trương Quang Bình
08:05 – 08:30 Lịch sử tim mạch can thiệp Việt Nam
GS TS BS. Trương Quang Bình
08:30 – 08:55 Can thiệp thân chung và phân nhánh: Cập nhật 2022
TS BS. Nguyễn Cửu Lợi
08:55 – 09:55 Live case 1: LM PCI
TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa
BS CKI. Nguyễn Đức Chỉnh
09:55 – 10:00 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS Trương Quang Bình – PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang – TS BS. Hồ Anh Bình
TS BS. Trần Hòa – TS BS. Trương Phi Hùng – TS BS. Bùi Long
BS CKII. Nguyễn Trung Quốc – BS CKII. Lý Ích Trung
10:00 – 10:15 IVUS trong can thiệp thân chung động mạch vành trái
GS TS BS. Trương Quang Bình
10:15 – 10:30 Tối ưu can thiệp mạch vành với OCT
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
10:30 – 10:45 IVUS vs FFR: nghiên cứu FLAVOUR
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
10:45 – 11:00 FFR trong can thiệp thân chung
BS CKII. Lý Ich Trung
11:00 – 12:00 Live case 2: Complex PCI
TS BS. Nguyễn Quốc Thái
TS BS. Hoàng Việt Anh
11:00 – 12:00 Live case 3: Complex PCI
TS BS. Trần Hòa
ThS BS. Trần Văn Triệu
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
TS BS. Trần Hòa
12:00 – 12:05 Khai mạc
GS TS BS. Trương Quang Bình
12:05 – 12:20 Kinh nghiệm sử dụng Magmaris tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
12:20 – 12:35 Kinh nghiệm sử dụng Magmaris tại Bệnh viện Chợ Rẫy
BS CKII. Lý Ích Trung
12:35 – 12:45 DREAM 3G – Giá đỡ tự tiêu kim loại thế hệ mới nhất và những đặc tính nổi bật
BIOTRONIK
12:45 – 13:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình – GS TS BS. Võ Thành Nhân
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang – PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến – TS BS. Đinh Huỳnh Linh
TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa – BS CKII. Phạm Đức Đạt
13:00 – 13:15 Thay van động mạch chủ qua da (TAVR): Chúng ta đang ở đâu?
GS TS BS. Võ Thành Nhân
13:15 – 13:30 Thay van động mạch chủ qua da (TAVR): Kỹ thuật và kinh nghiệm tại Viện Tim mạch Việt Nam
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
13:30 – 14:30 Live case 4: TAVR
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
ThS BS. Đặng Hoàng Vũ
14:30 – 14:35 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Đỗ Quang Huân – PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
PGS TS BS. Nguyễn Văn Tân – PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến
BS CKII. Nguyễn Đỗ Anh – BS CKII. Huỳnh Ngọc Long
ThS BS. Đặng Duy Phương – ThS BS. Trần Văn Triệu
14:35 – 14:50 Can thiệp ngược dòng: Khi nào và như thế nào?
PGS TS BS. Nguyễn Ngọc Quang
14:50 – 15:05 Thủng mạch vành và cách xử trí
PGS TS BS. Hoàng Anh Tiến
15:05 – 16:05 Live case 5: CTO
TS BS. Ngô Minh Hùng
BS. Nguyễn Minh Khoa
16:05 – 16:15 Ca lâm sàng CTO
ThS BS. Đặng Duy Phương
16:15 – 16:25 Công nghệ mới trong thiết kế: Stent tương thích sinh học
PGS TS BS. Nguyễn Văn Tân
16:25 – 16:35 Ca lâm sàng CTO
ThS BS. Trần Bá Hiếu
16:35 – 16:45 Thảo luận
16:45 – 16:55 Bế mạc
GS TS BS. Trương Quang Bình
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Lê Ngọc Thành
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
PGS TS BS. Nguyễn Văn Phan
09:00 – 09:05 Khai mạc
09:05 – 09:25 Phát triển phẫu thuật tim ít xâm lấn tại Việt Nam: Thực trạng, thách thức và định hướng tương lai
GS TS BS. Lê Ngọc Thành
09:25 – 09:45 Phẫu thuật sửa van hai lá hở tiên phát ít xâm lấn: Làm sao để tăng tỷ lệ thành công
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
09:45 – 10:05 Phẫu thuật ít xâm lấn ứng dụng trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh
BS CKII. Nguyễn Kinh Bang
10:05 – 10:25 Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Thách thức đối với phẫu thuật tim ít xâm lấn
ThS BS. Vũ Tam Thiện
10:25 – 10:45 Ứng dụng kỹ thuật ít xâm lấn trong phẫu thuật động mạch chủ
BS CKII. Nguyễn Thái An
10:45 – 11:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Bùi Đức Phú
PGS TS BS. Nguyễn Hữu Ước
TS BS. Phạm Minh Ánh
15:30 – 15:50 Can thiệp nội mạch trong điều trị chấn thương động mạch chủ
PGS TS BS. Nguyễn Hữu Ước
15:50 – 16:10 Ống ghép nội mạch có cửa sổ tự chế trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
16:10 – 16:30 Phình động mạch chủ bụng ngang thận: Mổ mở hay can thiệp nội mạch?
TS BS. Phạm Minh Ánh
16:30 – 16:50 Kết quả điều trị bệnh lý quai động mạch chủ bằng ống ghép lai Thorafex
TS BS. Phùng Duy Hồng Sơn
16:50 – 17:10 Phẫu thuật thay toàn bộ quai động mạch chủ không hạ thân nhiệt sâu và ngưng tuần hoàn
ThS BS. Phạm Trần Việt Chương
17:10 – 17:30 Hội chứng chèn ép khoang bụng sau điều trị phình động mạch chủ bụng vỡ
ThS BS. Phan Quang Thuận
ThS BS. Bùi Đức An Vinh
17:30 – 17:45 Thảo luận và bế mạc
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Lê Minh Khôi – TS BS. Cao Đằng Khang
TS BS. Đỗ Nguyên Tín – ThS BS. Nguyễn Minh Trí Viên
09:00 – 09:05 Khai mạc
09:05 – 09:35 Tổng quan về tim một thất
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
09:35 – 09:55 Siêu âm chẩn đoán tim một thất
ThS BS. Phan Văn Thuận
09:55 – 10:15 Siêu âm tim bào thai bệnh tim một thất
TS BS. Lê Kim Tuyến
10:15 – 10:35 Vai trò của thông tim chẩn đoán và can thiệp trong bệnh tim một thất
ThS BS. Đào Anh Quốc
10:35 – 10:50 Giải lao
10:50 – 11:10 Phẫu thuật điều trị bệnh tim một thất
TS BS. Cao Đằng Khang
11:10 – 11:30 Gây mê hồi sức trong bệnh tim một thất: Những điểm khác biệt mấu chốt
ThS BS. Trần Thị Thanh Thủy
11:30 – 11:50 Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan
ThS BS. Hoàng Quốc Trung
11:50 – 12:15 Thảo luận và bế mạc
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
17:00 – 17:05 Khai mạc
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
17:05 – 17:20 RAAS FACT CHECKING: Tin đồn hay sự thật về các thuốc hệ RAA?
PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
17:20 – 17:45 Bàn luận về một trường hợp lâm sàng
TS BS. Nguyễn Thị Hải Yến
17:45 – 17:55 Thảo luận
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
TS BS. Nguyễn Thị Hải Yến
17:55 – 18:00 Tổng kết
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
PGS TS BS. Trần Kim Trang
08:30 – 08:45 Khuyến cáo 2022 của Hội Tim mạch Quốc gia về điều trị suy tim: Các vấn đề cần quan tâm
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
08:45 – 09:00 Vai trò của các dụng cụ hỗ trợ cơ học trong điều trị suy tim tiến triển
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
09:00 – 09:15 Chiến lược sử dụng thuốc lợi tiểu trong điều trị suy  tim cấp
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
09:15 – 09:30 Vai trò SGLT2i trong suy tim cấp
TS BS. Bùi Thế Dũng
09:30 – 09:45 Cập nhật điều trị suy tim trên các mức phân suất tống máu khác nhau theo ACC 2022
PGS TS BS. Trần Kim Trang
09:45 – 10:00 Thảo luận
10:00 – 10:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Đặng Vạn Phước
TS BS. Phạm Như Hùng
10:15 – 10:30 Triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông: Chúng ta đang ở đâu?
TS BS. Phạm Như Hùng
10:30 – 10:45 Vai trò của phẫu thuật tim trong điều trị triệt để rung nhĩ
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
10:45 – 11:00 Sốc điện chuyển nhịp trong rung nhĩ: Cho ai, khi nào và như thế nào?
ThS BS. Nguyễn Đình Sơn Ngọc
11:00 – 11:15 Điều trị kháng đông trong rung nhĩ trên các đối tượng đặc biệt
BS CKI. Lương Cao Sơn
11:15 – 11:30 Cập nhật bít tiểu nhĩ trong dự phòng đột quị trên bệnh nhân rung nhĩ
TS BS. Trần Hòa
11:30 – 11:45 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
TS BS. Ngô Minh Hùng
13:30 – 13:45 Bệnh 3 nhánh mạch vành: PCI hay CABG dưới góc nhìn của nghiên cứu SYNTAX II?
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
13:45 – 14:00 Tiếp cận chẩn đoán đau ngực: Cập nhật khuyến cáo hiện hành
BS CKII. Thượng Thanh Phương
14:00 – 14:15 Đột tử trong bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ: Từ sinh lý đến phân tầng nguy cơ
TS BS. Phạm Hữu Văn
14:15 – 14:30 Vai trò của vi mạch trong điều trị hội chứng vành mạn
TS BS. Nguyễn Thị Hải Yến
14:30 – 14:45 Chiến lược cân bằng giữa nguy cơ xuất huyết và huyết khối trong điều trị kháng kết tập tiểu cầu sau PCI
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
14:45 – 15:00 Cá thể hóa điều trị hội chứng vành mạn theo đặc điểm bệnh nhân và bệnh đồng mắc: Lý thuyết hay thực tế?
BS CKII. Bùi Thu Thảo
15:00 – 15:15 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Đặng Vạn Phước
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
15:15 – 15:30 Thực hành điều trị suy tim cấp như thế nào sau nghiên cứu EMPULSE?
GS TS BS. Trương Quang Bình
15:30 – 15:45 Sự thay đổi trình tự các thuốc trong điều trị suy tim
ThS BS. Lê Đình Phương
15:45 – 16:00 Bước tiến mới trong điều trị s uy tim với chức năng tâm thu thất trái bảo tồn 2022
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
16:00 – 16:15 Hành trình tối ưu hóa điều trị và giảm tái nhập viện cho bệnh nhân suy tim
ThS BS. Nguyễn Công Thành
16:15 – 16:30 Cập nhật chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu ≥ 40%
ThS BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân
16:30 – 16:45 Thảo luận
18:30 – 21:00 TIỆC TỐI TẠI NHÀ HÀNG AURORA EVENT CENTER
169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
08:30 – 08:45 Cập nhật về phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân hội chứng vành cấp không ST chênh lên
PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
08:45 – 09:00 Can thiệp hoàn toàn hay can thiệp từng giai đoạn cho bệnh nhân STEMI?
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
09:00 – 09:15 Antidote của Ticagrelor (Bencitrumab)?
TS BS. Lê Cao Phương Duy
09:15 – 09:30 Vấn đề xuống thang sau can thiệp hội chứng mạch vành cấp
TS BS. Nguyễn Quốc Thái
09:30 – 09:45 Chiến lược chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành không tắc nghẽn
ThS BS. Nguyễn Trường Duy
09:45 – 10:00 Thảo luận
10:00 – 10:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Lê Minh Khôi
TS BS. Đỗ Nguyên Tín
10:15 – 10:40 Tầm soát bệnh tim bẩm sinh trong cộng đồng như thế nào?
ThS BS. Hoàng Quốc Trung
10:40 – 11:05 Suy tim ở trẻ em: Cập nhật hướng dẫn và thực hành lâm sàng
TS BS. Nguyễn Thị Ly Ly
11:05 – 11:30 Cập nhật hướng dẫn bệnh tim bẩm sinh ở người lớn
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
11:30 – 11:45 Những tiến bộ trong phẫu thuật tim trẻ em
TS BS. Cao Đằng Khang
11:45 – 12:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Châu Ngọc Hoa
12:00 – 12:30 Lựa chọn đầu tay trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm
TS BS. Trương Phi Hùng
12:30 – 13:00 Giải pháp điều trị cho khoảng trống sau cơn suy tim mất bù cấp
ThS BS. Nguyễn Đức Khánh
13:00 – 13:15 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
13:30 – 13:45 Suy tim có bệnh mạch vành mắc kèm: Tiên lượng và hướng xử trí tối ưu trên thực hành lâm sàng
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
13:45 – 14:00 Cá thể hóa điều trị HFrEF
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
14:00 – 14:15 SGLT2i: Trụ cột mới trong điều trị suy tim
TS BS. Bùi Thế Dũng
14:15 – 14:30 Vai trò của thuốc chẹn bêta giao cảm trên bệnh nhân suy tim
TS BS. Trương Phi Hùng
14:30 – 14:45 Chẩn đoán và điều trị suy tim: Cập nhật từ ESC 2022
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
14:45 – 15:00 Thảo luận
15:00 – 15:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
15:15 – 15:30 Cập nhật điều trị tăng áp phổi 2022
BS CKII. Thượng Thanh Phương
15:30 – 15:45 Điều trị can thiệp tăng áp phổi
ThS BS. Đào Anh Quốc
15:45 – 16:00 Tiếp cận chẩn đoán sốc tim
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
16:00 – 16:15 Đặc điểm huyết động của sốc tim
ThS BS. Phan Vũ Anh Minh
16:15 – 16:30 Phù phổi cấp một bên: Nhân một trường hợp lâm sàng
ThS BS. Cao Ngọc Mai Hân
16:30 – 16:45 Thảo luận
18:30 – 21:00 TIỆC TỐI TẠI NHÀ HÀNG AURORA EVENT CENTER
169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
TS BS. Phạm Như Hùng
08:30 – 08:45 Kiểm soát huyết áp toàn diện với những điểm then chốt cập nhật từ khuyến cáo Việt Nam và Quốc tế
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
08:45 – 09:00 Điều trị tăng huyết áp cho người lớn tuổi từ Hội nghị Tăng Huyết Áp thế giới ISH 2022
BS CKI. Lê Hoàng Bảo
09:00 – 09:15 Chiến lược điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp để sớm đạt lợi ích bảo vệ tim mạch
BS CKII. Thượng Thanh Phương
09:15 – 09:30 Thuốc phối hợp liều cố định trong điều trị tăng huyết áp dưới góc nhìn của kinh tế y tế tại Việt Nam
TS DS. Nguyễn Thị Hải Yến
09:30 – 09:45 Triệt đốt thần kinh giao cảm thận trong điều trị tăng huyết áp: Cập nhật 2022
TS BS. Phan Đình Phong
09:45 – 10:00 Thảo luận
10:00 – 10:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Phạm Thọ Tuấn Anh
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
10:15 – 10:30 Lựa chọn giữa phẫu thuật và can thiệp trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ do thoái hóa
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định
10:30 – 10:45 Kết quả của phẫu thuật Cox-Maze IV bằng sóng tần số Radio điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân phẫu thuật van tim qua đường tiếp cận ít xâm lấn
ThS BS. Phạm Trần Việt Chương
10:45 – 11:00 Tiếp cận bệnh lý huyết khối nội thành động mạch chủ cấp tính – kinh nghiệm điều trị phẫu thuật và can thiệp tại Bệnh viện Đại học Y Dược  TPHCM
ThS BS. Phan Quang Thuận
11:00 – 11:15 Mô hình tổ chức điều trị hẹp van động mạch chủ như thế nào?
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
11:15 – 11:30 Báo cáo kết quả bước đầu triển khai can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
TS BS. Võ Tuấn Anh
11:30 – 11:45 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
12:00 – 12:20 Chuyển đổi DAPT ở giai đoạn duy trì trên bệnh nhân PCI: Có gì mới đến 2022?
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
12:20 – 12:40 Kiểm soát tối ưu bệnh thận mạn cho bệnh nhân tăng huyết áp đái tháo đường: Một mũi tên trúng nhiều đích
TS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo
12:40 – 13:00 Tối ưu dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch: Làm sao lấp đầy khoảng cách giữa lý thuyết và lâm sàng?
PGS TS BS. Lê Tiến Dũng
13:00 – 13:15 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
13:30 – 13:45 Hiệu quả của SGLT2i trong bảo vệ tim mạch và thận: Chúng ta đang ở đâu?
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
13:45 – 14:00 Bảo vệ toàn diện tim và thận cho bệnh nhân đái tháo đường
ThS BS. Lê Đình Phương
14:00 – 14:15 Vai trò của dược sĩ lâm sàng trong sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trên bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh lý tim mạch
PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang
14:15 – 14:30 Bảo vệ thận ở người bệnh tim mạch: Thầy thuốc tim mạch có thể làm gì sớm hơn?
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
14:30 – 14:45 Thách thức với liệu pháp tiêm hiện tại và cách vượt qua rào cản với liệu pháp phối hợp tỉ lệ cố định iGlarLix
TS BS. Trần Quang Nam
14:45 – 15:00 Thảo luận
15:00 – 15:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
15:15 – 15:30 Hội chứng sau thuyên tắc phổi
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
15:30 – 15:45 Hiệu quả PERT: Nhân một trường hợp lâm sàng hiếm gặp
ThS BS. Trần Đăng Khương
15:45 – 16:00 Vai trò NOAC trong VTE: Từ khuyến cáo đến thực hành
PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
16:00 – 16:15 Cá thể hóa điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch: Như thế nào là đúng và đủ?
TS BS. Nguyễn Hoàng Hải
16:15 – 16:30 Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Thách thức đối với phẫu thuật tim ít xâm lấn
ThS BS. Vũ Tam Thiện
10:25 – 10:45 Điều trị kháng đông trong huyết khối tĩnh mạch: Cập nhật các khuyến cáo hiện hành
BS CKII. Thượng Thanh Phương
16:30 – 16:45 Thảo luận
18:30 – 21:00 TIỆC TỐI TẠI NHÀ HÀNG AURORA EVENT CENTER
169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Võ Thành Nhân
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
08:30 – 08:45 Liệu lợi ích của statin có vượt quá nguy cơ gây hại tiềm ẩn?
GS TS BS. Võ Thành Nhân
08:45 – 09:00 siRNA: Giải pháp mới trong điều trị tăng cholesterol máu
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
09:00 – 09:15 Tầm quan trọng của phân tầng nguy cơ trong điều chỉnh rối loạn lipid máu
ThS BS. Nguyễn Trường Duy
09:15 – 09:30 Cập nhật về hiệu quả lâm sàng của ức chế PCSK9
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
09:30 – 09:45 Không dung nạp statin hay hiệu ứng nocebo?
BS CKII. Nguyễn Trung Quốc
09:45 – 10:00 Thảo luận
10:00 – 10:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh
10:15 – 10:30 Can thiệp tăng cholesterol máu trong phòng ngừa tiên phát: Cập nhật khuyến cáo 2021
PGS TS BS. Phạm Nguyễn Vinh 
10:30 – 10:45 Hiệu quả của tập thể lực trong phòng ngừa tiên phát
TS BS. Nguyễn Hoàng Hải
10:45 – 11:00 Vai trò của statin trong phòng ngừa biến cố tim mạch nguyên phát
PGS TS BS. Hồ Thượng Dũng
11:00 – 11:15 Phòng ngừa biến cố tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường
PGS TS BS. Huỳnh Văn Thưởng
11:15 – 11:30 Cập nhật những điểm mới ESC 2022
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
11:30 – 11:45 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
12:00 – 12:30 Tối ưu hóa điều trị đái tháo đường típ 2: Khi nào và như thế nào?
BS CKII. Tạ Bình Minh
12:30 – 13:00 Tối ưu hóa điều trị nội khoa từ hội chứng mạch vành mạn đến suy tim
PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
13:00 – 13:15 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa TS BS. Tôn Thất Minh
TS BS. Phan Đình Phong
13:30 – 13:45 Nhịp nhanh thất và rung thất trên người có cấu trúc tim bình thường
TS BS. Phan Đình Phong
13:45 – 14:00 Cập nhật dự phòng đột tử do tim bằng thiết bị
TS BS. Tôn Thất Minh
14:00 – 14:15 Vai trò của thuốc trong phòng ngừa đột tử do tim
BS CKI. Lương Cao Sơn
14:15 – 14:30 Cập nhật chẩn đoán và điều trị hội chứng Brugada
BS CKI. Đỗ Văn Bửu Đan
14:30 – 14:45 Cập nhật ERC về hồi sinh tim phổi nâng cao
TS BS. Bùi Thế Dũng
14:45 – 15:00 Thảo luận
15:00 – 15:15 Giải lao
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Trần Viết An
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
15:15 – 15:30 Bảo vệ bệnh nhân rung nhĩ đái tháo đường: Chúng ta có thể làm gì tốt hơn?
PGS TS BS. Hoàng Văn Sỹ
15:30 – 15:45 Cập nhật dữ liệu lâm sàng về dự phòng đột quị cho bệnh nhân rung nhĩ có suy giảm chức năng thận
BS CKI. Lương Cao Sơn
15:45 – 16:00 Thế nào là an toàn trong dự phòng đột quị ở người bệnh rung nhĩ?
PGS TS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
16:00 – 16:15 Bệnh nhân rung nhĩ có PCI: Chọn lựa và thời gian sử dụng DAPT?
PGS TS BS. Trần Viết An
16:15 – 16:30 Xử trí xuất huyết do kháng đông trên bệnh nhân rung nhĩ cần can thiệp động mạch vành
ThS BS. Vũ Hoàng Vũ
16:30 – 16:45 Thảo luận
18:30 – 21:00 TIỆC TỐI TẠI NHÀ HÀNG AURORA EVENT CENTER
169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng Tàu
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Trần Kim Trang
TS BS. Thân Hà Ngọc Thể
09:00 – 09:15 Vai trò của SGLT2 trong suy tim – statin của thế kỉ 21
BS CKI. Lương Cao Sơn
09:15 – 09:30 Cải thiện kết cục cho bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu bảo tồn: Chuyên gia lâm sàng có thể làm gì tốt hơn từ chẩn đoán đến điều trị?
ThS BS. Trần Công Duy
09:30 – 09:45 Cập nhật suy tim do Transthyretin amyloidosis
PGS TS BS. Đỗ Quang Huân
09:45 – 10:00 Cập nhật khuyến cáo điều trị suy tim đương đại
TS BS. Trần Hòa
10:00 – 10:15 Tối ưu hóa điều trị suy tim ở người cao tuổi: Rào cản và giải pháp
TS BS. Thân Hà Ngọc Thể
10:15 – 10:30 Quản lý dịch truyền ở bệnh nhân suy tim nặng
TS BS. Lê Hữu Thiện Biên
10:30 – 10:45 Phòng ngừa suy tim sau nhồi máu cơ tim: Khi nào và như thế nào?
BS CKII. Lê Hồng Tuấn
10:45 – 11:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa PGS TS BS. Lê Minh Khôi
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
09:00 – 09:15 Đánh giá nguy cơ tim mạch trước phẫu thuật ngoài tim
TS BS. Bùi Thế Dũng
09:15 – 09:30 Điều trị tổn thương tim sau phẫu thuật ngoài tim
BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
09:30 – 09:45 Độc tính trên tim của các thuốc hóa trị ung thư
BS CKII. Hoàng Thị Mai Hiền
09:45 – 10:00 Phát hiện sớm tổn thương tim do hóa trị ung thư: Vai trò của siêu âm tim đánh dấu mô
PGS TS BS. Lê Minh Khôi
10:00 – 10:15 Cúm mùa: Gánh nặng bệnh tật và vai trò của tiêm phòng cúm mùa trên bệnh nhân tim mạch
PGS TS BS. Nguyễn Văn Trí
10:15 – 10:30 Điều trị tăng huyết áp ở người có các tình trạng đồng mắc
PGS TS BS. Trần Kim Trang
10:30 – 10:45 Kháng đông: Từ các tiếp cận lâm sàng đến vai trò của chất hoá giải đặc hiệu
TS BS. Trần Hòa
10:45 – 11:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Đặng Vạn Phước
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
09:00 – 09:15 Làm sao kiểm soát huyết áp trong cuộc sống hiện đại?
TS BS. Trần Hòa
09:15 – 09:30 Tối ưu hóa phác đồ điều trị tăng huyết áp
GS TS BS. Huỳnh Văn Minh
09:30 – 09:45 Sử dụng phối hợp đôi liều thấp như thế nào trong điều trị tăng huyết áp?
GS TS BS. Trương Quang Bình
09:45 – 10:00 6 câu hỏi quan trọng trong điều trị tăng huyết áp từ Hội nghị Tăng Huyết Áp Châu Âu ESH 2022
TS BS. Bùi Thế Dũng
10:00 – 10:15 Có gì mới trong điều trị tăng huyết áp trong thai kỳ: Cập nhật ACC 2022
GS TS BS. Đặng Vạn Phước
10:15 – 10:30 Sự khác biệt của các thuốc ức chế men chuyển điều trị tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim cấp: Có gì mới?
TS BS. Nguyễn Văn Yêm
10:30 – 10:45 Vai trò chẹn bêta thế hệ mới trong điều trị tăng huyết áp
BS CKII. Hà Thanh Yến Trang
10:45 – 11:00 Thảo luận
Link video chương trình 

Chủ tọa GS TS BS. Trương Quang Bình
TS BS. Tôn Thất Minh
09:00 – 09:15 Sử dụng iGlarLixi trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2: Từ lý thuyết đến thực tế lâm sàng
TS BS. Trần Minh Triết
09:15 – 09:30 Chụp cắt lớp vi tính phổ trong thực hành tim mạch
TS BS. Nguyễn Tuấn Vũ
09:30 – 09:45 Các e ngại phổ biến khi áp dụng phác đồ điều trị suy tim mới
ThS BS. Lê Đình Phương
09:45 – 10:00 Tăng huyết áp và đột quị
TS BS. Nguyễn Bá Thắng
10:00 – 10:15 Vai trò của chẹn canxi trong điều trị tăng huyết áp
TS BS. Tôn Thất Minh
10:15 – 10:30 Phối hợp 3 liều cố định trong điều trị tăng huyết áp: Khi nào và dành cho ai?
BS CKI. Lương Cao Sơn
10:30 – 10:45 Dự phòng đột quị cho bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi: Những trở ngại và giải pháp
TS BS. Nguyễn Quốc Thái
10:45 – 11:00 Thảo luận
Link video chương trình