Thông tin đăng ký

Họ và tên:
Giới tính: NamNữ
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Đơn vị công tác:
Năm tốt nghiệp chuyên khoa:
Chuyên khoa:
Đăng ký cấp giấy chứng nhận CME

Đăng ký
Ngày 21/10/2020 (CME tiền hội nghị) Đăng ký
NTCC Ngày 22/10/2020 Đăng ký
NTCC Ngày 23/10/2020 Đăng ký
Gửi Ảnh chụp bằng tốt nghiệp (Áp dụng cho các trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận CME - BỎ QUA bước này nếu đã từng gửi file cho BVĐHYD