Ban tổ chức

Chủ tọa và báo cáo viên hội thảo tiền hội nghị

 • TS BS. Trương Phi Hùng

  Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BSCKII. Lý Ích Trung

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • BSCKII. Nguyễn Thái Yên

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Bệnh viện Nhân dân Gia định

 • BSCKII. Nguyễn Trung Quốc

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp

  Viện Tim TPHCM

 • BSCKII. Phạm Đức Đạt

  Trưởng Khoa Can thiệp tim mạch

  Bệnh viện Nhân dân 115

Chủ tọa và báo cáo viên hội nghị

 • TS BS. Nguyễn Hoàng Hải

  Phó Giám đốc

  Bệnh viện Nhân dân Gia định

 • TS BS. Nguyễn Quốc Thái

  Trưởng Phòng C4

  Viện Tim mạch Việt Nam

 • TS BS. Nguyễn Thượng Nghĩa

  Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch

  Bệnh viện Chợ Rẫy

 • TS BS. Phạm Trường Sơn

  Phó Trưởng Khoa Tim mạch

  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 • TS BS. Phan Đình Phong

  Trưởng Phòng Q3A - Viện Tim mạch Quốc gia

  Bệnh viện Bạch Mai