Thời gian

Link tài liệu: PHÒNG ZOOM WEBINAR 1

www.trim.vn/I14CM7

Link tài liệu: PHÒNG ZOOM WEBINAR 2

www.trim.vn/nrfmB4

NGÀY 02/10/2020

08:30 – 16:45

CME chuyên đề

Can thiệp sang thương thân chung và phân nhánh lần thứ 4

Phiên 1:

https://www.youtube.com/watch?v=8e7ymbMUFZA

Phiên 2:

https://www.youtube.com/watch?v=hH6gQpvPW0o

Phiên 3

https://youtu.be/9k4KjTddWyo

Phiên 4:

https://www.youtube.com/watch?v=0Vn25tBIXRk

CME chuyên đề

Bệnh lý động mạch chủ và bệnh van tim

Phiên 1:

https://youtu.be/6Qz7UO82REY

Phiên 2

https://youtu.be/eRhPsgh3SsU

Phiên 3

https://youtu.be/QHS4m2LIARs

 

 

NGÀY 03/10/2020
08:30 – 10:40 Phiên 1 – Đái tháo đường và bệnh tim mạch: đánh giá và điều trị toàn diện

https://youtu.be/RYWY8qoUsAY

Phiên 1 – Thuyên tắc phổi: Phối hợp nhóm trong xử lý toàn diện

https://youtu.be/k8PIAFT1EQw

11:30 – 13:30 Lunch symposium BAYER – Dự phòng các biến cố trên bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao

https://www.youtube.com/watch?v=8J6ie4zM3kc

Lunch symposium NOVARTIS – Bảo vệ tối đa cho bệnh nhân tăng huyết áp – suy tim

https://youtu.be/XDa_9KJjM9g

14:15 – 16:45 Phiên 2 – Hội chứng vành mạn: điều trị toàn diện dành cho bác sĩ nội khoa tim mạch

https://youtu.be/q5AYKE6neNk

Phiên 2 – Những kiến thức nền tảng trong sinh lý bệnh suy tim

https://youtu.be/cf24VagQJ5w

NGÀY 04/10/2020
08:30 – 10:40 Phiên 3 – Thực hành tim mạch học: những vấn đề nội khoa chung thường gặp ở bệnh nhân tim mạch

https://youtu.be/neWi7LmaI_c

Phiên 3 – Rung nhĩ và những vấn đề liên quan
https://youtu.be/jft2K2KC8QU
11:30 – 13:30 Lunch symposium của ASTRAZENECA – Phòng ngừa bảo vệ bệnh nhân tim mạch
https://youtu.be/4lUze4-oxJM
Lunch symposium của SANOFI – Quản lý đa yếu tố và điều trị dự phòng trong thực hành lâm sàng các bệnh tim mạch

https://youtu.be/MykOJurjqDw

14:15 – 16:45 Phiên 4 – Tăng huyết áp: cập nhật 2020

https://youtu.be/YytrT42ZZzw

Phiên 4 – Suy tim: có đột phá gì trong 5 năm gần đây

https://youtu.be/s1KFhKAdjlg

NGÀY 10/10/2020
08:30 – 10:40 Phiên 5 – Thuốc chống huyết khối trong bệnh tim mạch: cá thể hóa điều trị

https://youtu.be/EOaZw3q-HqY

Phiên 5 – Bệnh cơ tim: khuynh hướng điều trị mới tại Việt Nam

https://youtu.be/msmdXnf378U

11:30 – 13:40 Phiên 6 – Thực hành lâm sàng: ESC 2020 và những thông tin mới nhất trong phòng ngừa biến cố tim mạch

https://youtu.be/2NIQ-zurwRs

 
14:15 – 16:45 Phiên 7 – Hội chứng vành cấp: những điều không thường gặp

https://youtu.be/h0HK4lxudrQ

Phiên 7 – Những điều cần quan tâm thêm của bác sĩ tim mạch

https://youtu.be/BVuazyG8Rcw